Wat is een stedenbouwkundig attest en waarom is het belangrijk?

09/01/2019
Door Jolien Borra

Een stedenbouwkundig attest is een document dat moet worden aangevraagd voordat men een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning kan indienen. Het attest wordt door het college van burgemeester en schepenen afgeleverd en kan meer zekerheid bieden over de mogelijke bestemmingen en de haalbaarheid van een project.

Een stedenbouwkundig attest wordt vaak aangevraagd om na te gaan of een project en de modaliteiten ervan in aanmerking komen voor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning. In tegenstelling tot zo'n vergunning wordt een stedenbouwkundig attest op basis van een zelf opgemaakt schetsontwerp verleend. Daardoor heb je geen architect nodig of hoeft geen eigenaar te zijn van het besproken perceel. Je kan dus zonder risico en te hoge kosten meer zekerheid inwinnen over de bouwmogelijkheden van een stuk grond.

Het stedenbouwkundig attest is natuurlijk slechts beperkt geldig en is steeds onder voorbehoud van eventuele wijziging van het op dat moment geldende ruimtelijk uitvoeringsplan. Je mag het ook niet verwarren met een omgevingsvergunning. De informatie in verband met de bestemming en de voorwaarden blijven maar een beperkte 2 jaar geldig vanaf de dag waarop het attest werd uitgereikt. Het is dus belangrijk om hiermee rekening te houden.

Over Jolien Borra

Mijn naam is Jolien Borra en ik ben dossierbeheerder bij Landmaat. Mijn vrienden kennen mij als fervent reiziger, maar ik kan evengoed genieten van een weekendje in eigen land. Daarnaast hou ik ook van kindjes. Gedrevenheid is zonder enige twijfel mijn sterkste eigenschap.

jolien@hectaar.be

Op zoek naar bouwgrond?
Op HECTAAR.BE vindt u een mooi aanbod.

Gronden te koop »